Proiecte derulate de OIR POSDRU N-V

Proiecte axa7

Proiecte cofinanţate din Fondul Social European prin  Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

 

Consolidarea capacității administrative și operaționale a OIR POSDRU  Nord-Vest pentru implementarea POCU 2014 – 2020

Derulare proiect

Finalizare proiect


 

Achiziționarea de furnituri de birou, birotica și materiale consumabile necesare funcționării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Nord-Vest

 

Demarare proiect

Finalizare proiect


Sprijin acordat OIR NV pentru efectuarea vizitelor la faţa locului de tip on going

 

Demarare proiect

Finalizare proiect


Sprijin acordat OIR NV pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcționării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Nord Vest

Demarare proiect

Finalizare proiect


Sprijin acordat pentru asigurarea serviciilor necesare pentru buna funcționare a  Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord- Vest

Demarare proiect

Finalizare proiect


Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate in perioada ianuarie 2016- decembrie 2016 pentru personalul OIR POSDRU NV  implicat in gestionarea POSDRU

Derulare proiect

Finalizare proiect


 

sus

Proiecte axa7