POCU

      

Ghidul Solicitantului Condiţii Generale

 

 

- Orientări privind oportunitățile de finanțare in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 şi Anexe

 

- Ordin şi Anexa 1

 

- Corrigendum 2 Orientările privind accesarea finanțărilor in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 

 

- Corrigendum nr. 3 privind modificarea "Orientărilor privind accesarea finanțărilor in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, aprobate prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 536/2016 și Anexa 1

 

- Corrigendum nr. 4 privind modificarea "Orientărilor privind accesarea finanţărilor īn cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020", aprobate prin Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 23/2018

 

- Corrigendum nr. 5 privind modificarea „Orientărilor privind accesarea finanţărilor īn cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020”, aprobat prin Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 969/26.09.2018

 

 

Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice

 

Ghidul Solicitantului Condiţii specifice "Sprijin pregatitor pentru animarea comunitatii din cadrul oraselor cu populatie de peste 20.000 de locuitori", axa prioritara 5 - "Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunităţii (DLRC)" - in consultare publică pană la data de 12 octombrie 2015

 

Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice nr.1/2015 – draft, Axa 1 – Inițiativa „Locuri de munca pentru tineri” si Axa 2 – „Imbunătățirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs”

 

SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT PENTRU RECRUTAREA LUCRĂTORILOR DEFAVORIZAȚI ȘI PENTRU FORMAREA ACESTORA „Măsuri integrate pentru tinerii NEETs șomeri”

 

SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS „Măsuri integrate pentru tinerii NEETs șomeri”

 

Ghid - integrare teme orizontale in cadrul proiectelor finantate din FESI 2014-2020

Partea 1 Egalitatea de sanse si de tratament

 

Partea 2 Dezvoltarea durabilă

 

Evaluare program POCU

MFE - Directia Generală Programe Capital Uman, in acord cu prevederile procedurii operationale PO-DGAPE-03, publică versiunea aprobată de membrii CM POCU a Planului de evaluare a POCU 2014-2020, in cadrul reuniunii din data de 25 noiembrie 2015.

 Raport de evaluare privind contributia POCU la cresterea ocupării in randul tinerilor NEETs - variantă finală (30.06.2016)

Sumarul executiv (RO)
Sumarul executiv (EN)
Raportul de evaluare (RO)
Anexe (RO)

Ordine

Ordinul de cheltuieli eligibile – draft

 

sus