Conducere

 

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord-Vest

Director Executiv adjunct - Liviu Cornel MICLĂUŞ