Carieră

 

[18.05.2020] SUSPENDARE ORGANIZARE CONCURS

 

    Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Nord-Vest publică anunţul privind suspendarea concursului in vederea ocupării a 2 posturi in afara organigramei, personal contractual (Expert IA), conform contractului de finanțare „Personal contractual in afara organigramei la OIR Nord Vest pentru implementarea POCU 2014-2020” ID 132560.

[11.05.2020] Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea a 2 posturi in afara organigramei

 

    Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Nord-Vest organizează concurs/examen in vederea ocupării a 2 posturi in afara organigramei, personal contractual (Expert IA), pe durată determinată de 24 luni, cu posibilitate de prelungire pănă la 31.12.2023, cu o perioadă de probă conform Legii nr. 53/2003 Codul muncii, conform contractului de finanțare „Personal contractual in afara organigramei la OIR Nord Vest pentru implementarea POCU 2014-2020” ID 132560.

 

Formular de inscriere ( pdf; formular editabil rtf)

Intrebări şi răspunsuri

 

[07.04.2020] Anunţ privind reluarea concursului pentru ocuparea a 4 posturi in afara organigramei

 

    Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Nord-Vest reia procedura de concurs/examen in vederea ocupării a 4 posturi in afara organigramei, personal contractual (Expert IA și Expert II), pe durată determinată de 24 luni, cu posibilitate de prelungire pănă la 31.12.2023, cu o perioadă de probă conform Legii nr. 53/2003 Codul muncii, conform contractului de finanțare „Personal contractual in afara organigramei la OIR Nord Vest pentru implementarea POCU 2014-2020” ID 132560.

 

Formular de inscriere ( pdf; formular editabil rtf)

Intrebări şi răspunsuri

Rezultat selectie dosare

Solutionare contestatii selectie dosare

Programare interviu

Rezultate interviu

Rezultate contestaţii interviu

Rezultate finale concurs

 

 

[16.03.2020] SUSPENDARE ORGANIZARE CONCURS

 

    Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Nord-Vest publică anunţul privind suspendarea concursului in vederea ocupării a 4 posturi in afara organigramei, personal contractual (Expert IA și Expert II), conform contractului de finanțare „Personal contractual in afara organigramei la OIR Nord Vest pentru implementarea POCU 2014-2020” ID 132560.

[12.03.2020] Anunţ privind ocuparea a 4 posturi in afara organigramei

 

    Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Nord-Vest organizează concurs/examen in vederea ocupării a 4 posturi in afara organigramei, personal contractual (Expert IA și Expert II), pe durată determinată de 24 luni, cu posibilitate de prelungire pănă la 31.12.2023, cu o perioadă de probă conform Legii nr. 53/2003 Codul muncii, conform contractului de finanțare „Personal contractual in afara organigramei la OIR Nord Vest pentru implementarea POCU 2014-2020” ID 132560.

 

Formular de inscriere ( pdf; formular editabil rtf)

[20.01.2020] Anunţ privind ocuparea a 23 posturi in afara organigramei

 

    Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Nord-Vest organizează concurs/examen in vederea ocupării a 23 posturi in afara organigramei, personal contractual (Expert IA și Expert II), pe durată determinată de 24 luni, cu posibilitate de prelungire pănă la 31.12.2023, cu o perioadă de probă de 90 de zile calendaristice, conform contractului de finanțare „Personal contractual in afara organigramei la OIR Nord Vest pentru implementarea POCU 2014-2020” ID 132560.

 

Formular de inscriere ( pdf; formular editabil rtf)

Intrebări şi răspunsuri

Rezultat selectie dosare Compartiment verificare proiecte - Unitate verificare proiecte

Rezultat selectie dosare Compartiment verificare proiecte - Unitate verificare achizitii si conflict de interese

Rezultat selectie dosare Compartiment monitorizare proiecte

Solutionare contestatii selectie dosare

Programare interviu - Compartiment verificare proiecte - Unitate verificare proiecte

Programare interviu - Compartiment verificare proiecte - Unitate verificare achizitii si conflict de interese

Programare interviu - Compartiment monitorizare proiecte

 

Rezultate interviu

Rezultate contestaţii

Rezultate finale concurs

 

[21.05.2019] Anunţ privind ocupare a 4 posturi in afara organigramei

 

    Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Nord-Vest organizează concurs in vederea incadrării pe perioadă determinată, 6 luni (pănă cel tărziu la 31.12.2019), pentru 4 posturi de natură contractuală, in cadrul proiectului „Personal contractual in afara organigramei la OIR Nord Vest pentru implementarea POCU 2014-2020” ID 123662.

 

Intrebări şi răspunsuri

Formular de inscriere ( pdf; formular editabil rtf)

 

Rezultat selectie dosare

Rezultat interviu

[09.05.2019] Anunţ privind ocupare a 2 posturi in afara organigramei

 

    Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Nord-Vest organizează concurs in vederea incadrării pe perioadă determinată (pănă la 31.12.2019), pentru 2 posturi de natură contractuală, in cadrul proiectului „Personal contractual in afara organigramei la OIR Nord Vest pentru implementarea POCU 2014-2020” ID 123662.

 

Erată

Intrebări şi răspunsuri

Formular de inscriere ( pdf; formular editabil rtf)

 

Selecţie dosare

Rezultat interviu

[27.02.2019] Anunţ privind ocupare a 14 posturi in afara organigramei

 

    Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Nord-Vest organizează concurs/examen in vederea ocupării a 14 posturi in afara organigramei, personal contractual (consilier IA), pe durată determinată, pănă la 31.12.2019, cu o perioadă de probă de 3 luni, conform prevederilor contractului de finanțare „Personal contractual in afara organigramei la OIR Nord Vest pentru implementarea POCU 2014-2020” ID 123662.

Erată

Intrebări şi răspunsuri

Formular de inscriere ( pdf; formular editabil rtf)

 

Rezultat selectie dosare

Rezultatele soluţionării contestaţiilor

Planificare interviu

Amanare concurs

Amanare concurs 2

Planificare interviu 2

Rezultat interviu

sus