Anunţurile anului 2020

[29.01.2020] POCU: Proiectele in cadrul apelului „Prima cameră” pot fi depuse pănă pe 7 februarie

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum ghidul solicitantului „Prima cameră” – Instrumente inovative pentru integrarea socio- profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială.

Perioada de depunere a proiectelor este prelungită pănă la data de 7 februarie 2020.

[29.01.2020] POCU: Proiectele pentru prevenirea, depistarea, diagnosticul și tratamentul pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C pot fi depuse pănă pe 14 februarie

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum la ghidul solicitantului „Organizarea de programe regionale de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C – etapa II”.

 Corrigendum-ul prelungește perioada de depunere a proiectelor in sistemul MySMIS pănă la data de 14 februarie 2020.

[23.01.2020] AM POCU actualizează ghidul „Prima cameră” – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum „Prima cameră” – Instrumente inovative pentru integrarea socio- profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială”.

 

Corrigendumul aduce clarificări in privința indicatorilor de program.

[20.01.2020] Anunţ privind ocuparea a 23 posturi in afara organigramei

 

    Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Nord-Vest organizează concurs/examen in vederea ocupării a 23 posturi in afara organigramei, personal contractual (Expert IA și Expert II), pe durată determinată de 24 luni, cu posibilitate de prelungire pănă la 31.12.2023, cu o perioadă de probă de 90 de zile calendaristice, conform contractului de finanțare „Personal contractual in afara organigramei la OIR Nord Vest pentru implementarea POCU 2014-2020” ID 132560.

 

Formular de inscriere ( pdf; formular editabil rtf)

Intrebări şi răspunsuri

Rezultat selectie dosare Compartiment verificare proiecte - Unitate verificare proiecte

Rezultat selectie dosare Compartiment verificare proiecte - Unitate verificare achizitii si conflict de interese

Rezultat selectie dosare Compartiment monitorizare proiecte

Solutionare contestatii selectie dosare

 

Programare interviu - Compartiment verificare proiecte - Unitate verificare proiecte

Programare interviu - Compartiment verificare proiecte - Unitate verificare achizitii si conflict de interese

Programare interviu - Compartiment monitorizare proiecte

 

Rezultate interviu

Rezultate contestaţii

Rezultate finale concurs

[20.01.2020] POCU: Ordin privind modificarea și completarea schemei de ajutor de stat pentru organizarea și derularea de programe de formare a adulților

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunță publicare Ordinul nr. 2590/23.12.2019, privind modificarea și completarea schemei de ajutor de stat pentru organizarea și derularea de programe de formare a adulților, avănd ca obiectiv „Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici, standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru imbunătățite in vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform Strategiei Naționale pentru Competivitate/ domeniilor de specializare inteligentă conform Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020”.

 

 sus

[13.01.2020] MFE a lansat ghidul actualizat al indicatorilor pentru beneficiarii POCU

 

    Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, a lansat noua versiune a ghidului practic pentru colectarea și raportarea indicatorilor POCU.

Ghidul, instrument de referință pentru beneficiarii POCU, furnizează informații care sprijină beneficiarii in indeplinirea obligațiilor pe care le au pe segmentul monitorizării și raportării indicatorilor de program la nivelul fiecărui proiect. De asemenea, explică regulile și procedurile de bază pentru colectarea și validarea indicatorilor.

 Ghidul este disponibil aici: http://mfe.gov.ro/pocu/indicatori/.

 

[09.01.2020] POCU: Apelul „Imbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din Valea Jiului in corelare cu nevoile pieței muncii”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică ghidul „Imbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din Valea Jiului in corelare cu nevoile pieței muncii”.

Scopul apelului este creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vărstnici (55-64 ani), persoanele cu dizabilități, persoanele cu nivel redus de educație.

 

Bugetul apelului este de 2 milioane euro, iar proiectele finanțate vor fi implementate in regiunea Văii Jiului.

 

Activități finanțate:

Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării, organizarea și derularea de programe de formare profesională a adulților;

Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decăt cele formale

Servicii de asistență (creșă, afterschool, acompaniere) pentru persoanele aflate in ingrijirea persoanelor din grupul țintă al proiectelor, in vederea sprijinirii acestora la activitățile proiectului.

 

Solicitanți eligibili:

Furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă;

Furnizori autorizați de formare profesională;

Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decăt cele formale;

Asociații și fundații;

Organizații sindicale;

Organizații patronale;

Camere de comerţ şi industrie;

Universități.

Aceștia vor putea depune proiectele și in parteneriat.

 

Proiectele vor putea fi depuse in perioada 13 ianuarie – 10 aprilie 2020.

 

    sus

Anunţuri 2019        Anunţuri 2018      Anunţuri 2017      Anunţuri 2016      Anunţuri 2015      Anunţuri 2014