Anunţurile anului 2024

[19.02.2024] PoIDS: Rezultatul final după soluționarea contestațiilor pentru etapele procesului de evaluare și selecție a Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) – Etapa a II-a a mecanismului Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC)

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială (PoIDS) 2021-2027 publică Rezultatul final după soluționarea contestațiilor pentru etapele procesului de evaluare și selecție a Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) – Etapa a II-a a mecanismului Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) propuse spre finanțare īn cadrul mecanismului DLRC, mecanism implementat īn conformitate cu art. 31-34 din  Regulamentului UE nr. 1060/2021.

    Ca urmare a soluționării contestațiilor, īn urma finalizării procesului de soluționare a contestațiilor pentru etapele procesului de evaluare și selecție, s-a stabilit Lista finală a Strategiilor de Dezvoltare Locală ADMISE pentru finanțare din regiunile mai puțin dezvoltate și regiunea mai dezvoltata ( București-Ilfov), respectiv Strategiile de Dezvoltare Locală  RESPINSE.

    Īn ceea ce privește contestațiile depuse, Grupurile de Acțiune Locală vor fi notificate īn scris (prin e-mail), cu privire la rezultatul procesului de soluționare a contestațiilor pentru etapele procesului de evaluare și selecție.

Acesta reprezintă rezultatul final al procesului de evaluare și selecție a Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) – Etapa a II-a a mecanismului Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC).

[16.02.2024] Consultare publică, PoIDS: Ghidul Solicitantului Centre multifuncționale, centre cu dotări sportive și culturale pentru copii

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene lansează, īn consultare publică, Ghidul Solicitantului Centre multifuncționale, centre cu dotări sportive și culturale pentru copii, apel de proiecte competitiv, finanțat din Prioritatea P05. Reducerea disparităților dintre copiii la risc de sărăcie și/sau excluziune socială și ceilalți copii

Anexe Ghid

Propunerile și observațiile pot fi transmise pe adresa de e-mail consultare.poids@mfe.gov.ro pānă la data de 08.03.2024.

[16.02.2024] Consultare publică, PoIDS: Ghidul Solicitantului Sprijin pentru autoritățile publice locale in vederea gestionării situației așezărilor informale și asigurarea de locuințe sociale pentru persoanele vulnerabile cu accent pe persoanele provenite din așezările informale

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene lansează, īn consultare publică, Ghidul Solicitantului Sprijin pentru autoritățile publice locale in vederea gestionării situației așezărilor informale și asigurarea de locuințe sociale pentru persoanele vulnerabile cu accent pe persoanele provenite din așezările informale, apel de proiecte competitiv, finanțat din Prioritatea P03. Protejarea dreptului la demnitate socială

Anexe Ghid

Propunerile și observațiile pot fi transmise pe adresa de e-mail consultare.poids@mfe.gov.ro pānă la data de 08.03.2024.

[16.02.2024] PoIDS: a fost actualizat Ghidul solicitantului „Comunități de seniori”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială (PoIDS) 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene publică un corrigendum la Ghidul Solicitantului „COMUNITĂȚI DE SENIORI”,  Prioritate: P6. Servicii de suport pentru persoane vārstnice, Obiectiv specific: RSO4.3. Promovarea incluziunii socioeconomice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor defavorizate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate, inclusiv locuințe și servicii sociale (FEDR), Obiectiv specific: ESO4.11. Lărgirea accesului egal și īn timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și īngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordānd o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Īmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de īngrijire pe termen lung (FSE+).

 

[12.02.2024]  Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea a 13 posturi īn afara organigramei

 

    Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman - Regiunea Nord Vest organizează concurs/examen īn vederea ocupării pe perioadă determinată de 12 luni, cu posibilitate de prelungire pānă la data de 31.12.2029, īn condițiile Legii nr.53/2003-Codul Muncii (republicata), cu modificarile și completarile ulterioare și a Procedurii interne de recrutare și selectie, in vederea ocuparii posturilor infiintate in afara organigramei Ministerului lnvestițiilor și Proiectelor Europene și a unitatilor subordonate, care deruleaza proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile și/sau prin Mecanismul de redresare și reziliență, aprobată prin Ordinul MIPE nr. 6003/2023, a urmatoarelor posturi vacante, de natura contractuala in afara schemei de personal a Organismului Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman - Regiunea Nord Vest īn cadrul proiectelor: “Sprijin pentru finantarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR PECU REGIUNEA NORD VEST, pentru implementarea PEO” cod MySMIS 305343 si “Sprijin pentru finantarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR PECU REGIUNEA NORD VEST, pentru implementarea PoIDS” cod MySMIS 305680.

 

ERATA

 

Formular de īnscriere ( formular editabil rtf)

Declaratie GDPR ( formular editabil rtf)

Declaratie privind desfasurarea de activitati in domeniul gestionarii fondurilor europene  ( formular editabil rtf)

Rezultat selectie dosare

 

[08.02.2024] Listele debitorilor persoane juridice care īnregistrează obligații restante – PHARE și POSDRU – actualizate la 31.12.2023

 

LISTA debitorilor persoane juridice care inregistreaza obligatii restante, precum și cuantumul acestor obligatii la 31.12.2023 pentru programele PHARE 2004-2006

LISTA debitorilor persoane juridice care inregistreaza obligatii restante, precum și cuantumul acestor obligatii la 31.12.2023 pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

 sus

[05.02.2024] PEO: Ghidul Solicitantului „Romānia la orizont 2030: Creșterea relevanței internaționale prin internaționalizarea īnvățămāntului superior”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene publică Ghidul Solicitantului „Romānia la orizont 2030: Creșterea relevanței internaționale prin internaționalizarea īnvățămāntului superior”, aferent Programului Educație și Ocupare 2021-2027, Prioritate: P07 „Creșterea calității ofertei de educație si formare profesională pentru asigurarea echității sistemului si o mai bună adaptare la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic“.

Proiectele pot fi depuse prin Sistemul informatic MySMIS2021 īncepānd cu data de 31.01.2024, ora 16.00, pānă īn data de 29.02.2024, ora 16.00.

Anexe

Ordin privind aprobarea Ghidul Solicitantului „Romānia la orizont 2030: Creșterea relevanței internaționale prin internaționalizarea īnvățămāntului superior”

 

[05.02.2024] PEO: Lista finală a cererilor de finanțare care au fost respinse după soluționarea contestațiilor īn etapa de evaluare tehnică și financiară preliminară pentru apelul de proiecte – PEO/48/PEO_P1/OP4/ESO4.2/PEO_A7 – Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare III – Organizațiile societății civile – Regiuni mai puțin dezvoltate

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021 – 2027 publică:

Lista finală a cererilor de finanțare care au fost respinse după soluționarea contestațiilor īn etapa de evaluare tehnică și financiară preliminară pentru apelul de proiecte – PEO/48/PEO_P1/OP4/ESO4.2/PEO_A7 – Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare III – Organizațiile societății civile – Regiuni mai puțin dezvoltate

Īncepānd cu data de  02.02.2024, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2021, Notificarea privind rezultatul verificării tehnice și financiare preliminare după soluționarea contestațiilor și grilele de evaluare.

[05.02.2024] PEO: Lista finală a cererilor de finanțare care au fost respinse după soluționarea contestațiilor īn etapa de evaluare tehnică și financiară preliminară pentru apelul de proiecte – PEO/58/PEO_P1/OP4/ESO4.2/PEO_A7 – Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare II – Federații

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021 – 2027 publică 

Lista finală a cererilor de finanțare care au fost respinse după soluționarea contestațiilor īn etapa de evaluare tehnică și financiară preliminară pentru apelul de proiecte – PEO/58/PEO_P1/OP4/ESO4.2/PEO_A7 – Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare II – Federații

Īncepānd cu data de  02.02.2024, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse īn această etapă vor primi prin sistemul electronic MySMIS 2021, Notificarea privind rezultatul verificării tehnice și financiare preliminare după soluționarea contestațiilor și grilele de evaluare.

[23.01.2024] PEO: Lista intermediară a proiectelor care au fost aprobate īn etapa de evaluare tehnică și financiară calitativă si Lista intermediara a proiectelor rezervă īn etapa de evaluare tehnică și financiară calitativă īn cadrul apelului „Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare III – Organizațiile societății civile”

    Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021 – 2027 publică:

Lista intermediară a proiectelor care au fost aprobate īn etapa de evaluare tehnică și financiară calitativă şi Lista intermediară a proiectelor rezervă īn etapa de evaluare tehnică și financiară calitativă īn cadrul apelului PEO/56/PEO_P1/OP4/ESO4.2/PEO_A7– „Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare III – Organizațiile societății civile – Regiunea București-Ilfov

 Lista intermediară a proiectelor care au fost aprobate īn etapa de evaluare tehnică și financiară calitativă si Lista intermediară a proiectelor rezervă īn etapa de evaluare tehnică și financiară calitativă īn cadrul apelului PEO/48/PEO_P1/OP4/ESO4.2/PEO_A7– „Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare III – Organizațiile societății civile – Regiuni mai puțin dezvoltate”,

Incepānd cu data prezentului anunt, solicitantii vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2021+ Notificarea cu privire la rezultatul evaluarii tehnice si financiare calitative.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2021+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnice și financiare calitative

sus

[19.01.2024] PEO: Rezultatele aferente īnchiderii a 7 apeluri de proiecte

 

    Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare, informează aplicanții cu privire la situația următoarelor apeluri:

 

= Apelurile de proiecte „Ține pasul”, deschise īn data de 11.08.2023 și īnchise īn data de 12.01.2024, īn cadrul cărora au fost depuse  cereri de finanțare, respectiv:

 - Pentru regiunea dezvoltata București – Ilfov: 33 de cereri de finanțare cu valoarea totală eligibilă de 156.869.154,13 lei, reprezentānd un procent de 280,91% din valoarea totală alocată. Alocarea aferentă Ghidului Solicitantului Condiții Specifice este de 55.842.750,00 lei.

 -  Pentru regiuni mai puțin dezvoltate: 494 de cereri de finanțare cu valoarea totală eligibilă de 2.415.221.451,51 lei, reprezentānd un procent de 483,72% din valoarea totală alocată. Alocarea aferentă Ghidului Solicitantului Condiții Specifice este de 499.299.880,89 lei.

 

= Apelurile de proiecte „Adaptarea serviciilor educaționale adresate elevilor și personalului didactic din ĪPT – Stagii de practică pentru elevi”, deschise īn data de 18.08.2023 și īnchise īn data de 12.01.2024, īn cadrul cărora au fost depuse  cereri de finanțare, respectiv:

 -  Pentru regiunea dezvoltata București – Ilfov: 22 de cereri de finanțare cu valoarea totală eligibilă de 53.620.050,23 lei, reprezentānd un procent de 104,80% din valoarea totală alocată. Alocarea aferentă Ghidului Solicitantului Condiții Specifice este de 51.162.473,88 lei.

 -   Pentru regiuni mai puțin dezvoltate: 257 de cereri de finanțare cu valoarea totală eligibilă de 626.202.416,44 lei, reprezentānd un procent de 138,04% din valoarea totală alocată. Alocarea aferentă Ghidului Solicitantului Condiții Specifice este de 453.631.047,57 lei.

 

= Apelurile de proiecte „Promovarea dezvoltării programelor de studii terțiare de īnaltă calitate, flexibile și corelate cu cerințele pieței muncii – STAGII STUDENȚI”, deschise īn data de 18.08.2023 și īnchise īn data de 12.01.2024, īn cadrul cărora au fost depuse cereri de finanțare, respectiv:

 -  Pentru regiunea dezvoltata București – Ilfov: 11 cereri de finanțare cu valoarea totală eligibilă de 53.774.953,08 lei, reprezentānd un procent de 157,20% din valoarea totală alocată. Alocarea aferentă Ghidului Solicitantului Condiții Specifice este de 34.207.425 lei.

 -  Pentru regiuni mai puțin dezvoltate: 242 de cereri de finanțare cu valoarea totală eligibilă de 1.147.432.087,64 lei, reprezentānd un procent de 375,16% din valoarea totală alocată. Alocarea aferentă Ghidului Solicitantului Condiții Specifice este de 305.854.624,69 lei.

 

= Apelul de proiecte „Sprijin pentru īnființarea de īntreprinderi sociale īn mediul urban”, deschis īn data de 18.08.2023 și īnchis īn data de 15.12.2023, īn cadrul căruia au fost depuse 305 cereri de finanțare pentru regiuni mai puțin dezvoltate. Pentru acest apel valoarea totală eligibilă este de 4.450.440.997,31 lei, reprezentānd un procent de 854,56% din valoarea totală alocată. Alocarea aferentă Ghidului Solicitantului Condiții Specifice este de 520.790.216,18 lei.

[19.01.2024] PoIDS: Rezultatele aferente apelurilor „Sprijin pentru īnființarea de īntreprinderi sociale īn mediul rural”

 

    Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială, informează aplicanții cu privire la apelurile de proiecte “Sprijin pentru īnființarea de īntreprinderi sociale īn mediul rural”, deschise īn data de 18.08.2023 și īnchise īn data de 15.12.2023, īn cadrul cărora au fost depuse cereri de finanțare, respectiv:

Pentru regiunea dezvoltata București – Ilfov: 14 cereri de finanțare cu valoarea totală eligibilă de 208.275.429,23 lei, reprezentānd un procent de 922,17% din valoarea totală alocată. Alocarea aferentă Ghidului Solicitantului Condiții Specifice este de 22.585.290 lei.

Pentru regiuni mai puțin dezvoltate: 298 de cereri de finanțare cu valoarea totală eligibilă de 4.392.198.312,88 lei, reprezentānd un procent de 843,37% din valoarea totală alocată. Alocarea aferentă Ghidului Solicitantului Condiții Specifice este de 520.790.216,18 lei. 

sus

[17.01.2024] Consultare publică, POIDS: Ghidul Sprijin pentru functionarea Grupurilor de actiune locală, managementul Strategiilor de Dezvoltare Locală și evaluarea impactului īn comunitate

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene lansează, īn consultare publică,  Ghidul solicitantului condiții specifice Sprijin pentru functionarea Grupurilor de actiune locala, managementul Strategiilor de Dezvoltare Locala și evaluarea impactului in comunitate, apel de proiecte competitiv, finanțat din Prioritatea P01. Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității.

Propunerile și observațiile pot fi transmise pe adresa de e-mail consultare.poids@mfe.gov.ro pānă la data de 7.02.2024.

[16.01.2024] PEO: Lista intermediară a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de evaluare tehnică și financiară calitativă īn cadrul apelului „Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare II – Federații”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021 – 2027 publică Lista intermediară a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de evaluare tehnică și financiară calitativă īn cadrul apelului de proiecte PEO/58/PEO_P1/OP4/ESO4.2/PEO_A7 – Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare II – Federații.

Īncepānd cu data prezentului anunt, solicitantii vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2021+ Notificarea cu privire la rezultatul evaluării tehnice si financiare calitative.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2021+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnice și financiare calitative

 

[11.01.2024] Consultare publică, PEO: Ghidul solicitantului condiții specifice  Reglementări noi pentru un curriculum relevant și educație deschisă RECRED

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare (PEO) din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene lansează, īn consultare publică,  Ghidul solicitantului condiții specifice  Reglementări noi pentru un curriculum relevant și educație deschisă RECRED,  apel de proiecte non-competitiv, finanțat din Prioritate: P07 „Creșterea calității ofertei de educație si formare profesională pentru asigurarea echității sistemului si o mai bună adaptare la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic “, Obiectiv specific ESO4.5 „Īmbunătățirea calității, a caracterului incluziv, a eficacității și a relevanței sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, inclusiv prin validarea īnvățării non-formale și informale, pentru a sprijini dobāndirea de competențe-cheie, inclusiv de competențe de antreprenoriat și digitale, precum și prin promovarea introducerii sistemelor de formare duală și a sistemelor de ucenicie (FSE+)“.

Propunerile și observațiile pot fi transmise pe adresa de e-mail consultare.peo@mfe.gov.ro pānă la data de 31.01.2024.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    sus

   Anunţuri 2023       Anunţuri 2022       Anunţuri 2021