Anunţurile anului 2019

[21.05.2019] Anunţ privind ocupare a 4 posturi in afara organigramei

 

    Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Nord-Vest organizează concurs in vederea incadrării pe perioadă determinată, 6 luni (pănă cel tărziu la 31.12.2019), pentru 4 posturi de natură contractuală, in cadrul proiectului „Personal contractual in afara organigramei la OIR Nord Vest pentru implementarea POCU 2014-2020” ID 123662.

 

Formular de inscriere ( pdf; formular editabil rtf)

[09.05.2019] Anunţ privind ocupare a 2 posturi in afara organigramei

 

    Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Nord-Vest organizează concurs in vederea incadrării pe perioadă determinată (pănă la 31.12.2019), pentru 2 posturi de natură contractuală, in cadrul proiectului „Personal contractual in afara organigramei la OIR Nord Vest pentru implementarea POCU 2014-2020” ID 123662.

 

Erată

Intrebări şi răspunsuri

Formular de inscriere ( pdf; formular editabil rtf)

 

[16.05.2019] Orientări privind accesarea finanțărilor in cadrul Programului Operațional Capital Uman

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică Orientări privind accesarea finanțărilor in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 – varianta consolidată mai 2019. 

Acestea se aplică in tuturor apelurilor POCU care urmează să fie deschise in sistemul informatic MySMIS incepănd cu data publicării acestui document, cu excepția modificărilor aduse prevederilor secțiunii 4.3. Eligibilitatea cheltuielilor din acest document, care sunt aplicabile tuturor apelurilor indiferent de data lansării acestora, fără incălcarea prevederile contractuale aplicabile.

Documente:

Orientări privind accesarea finanțărilor in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020

Anexe

Ordinul privind aprobarea Orientărilor privind accesarea finanțărilor in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020

[18.04.2019] AM POCU publică Orientările pentru grupurile de acțiune locală privind implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori - Etapa a III-a a mecanismului DLRC

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică „ORIENTĂRILE PENTRU GRUPURILE DE ACȚIUNE LOCALĂ PRIVIND IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ LA NIVELUL ORAȘELOR CU PESTE 20.000 LOCUITORI - Etapa a III-a a mecanismului DLRC” aferente Axei Prioritare 5, Obiectivul Specific 5.1. din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Ordin

Anexe pdf

Anexe word si xlsx

[05.04.2019] AM POCU publică listele intermediare cu cererile de finanțare aprobate in etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelurile de proiecte: POCU/436/4/4 si POCU/437/4/4

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică listele intermediare cu cererile de finanțare aprobate in etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelurile de proiecte:

• POCU/436/4/4/Reducerea numărului de persoane aparținănd grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socioprofesionale/ de formare profesionala adecvate nevoilor specifice in vederea integrării socio-profesionale - Regiuni mai puțin dezvoltate;

• POCU/436/4/4 Lista intermediară a proiectelor aprobate - REZERVE

• POCU/437/4/4/Reducerea numărului de persoane aparținănd grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socioprofesionale/ de formare profesionala adecvate nevoilor specifice in vederea integrarii socio-profesionale – Regiunea dezvoltată Bucuresti - Ilfov.

Incepănd cu data de 05.04.2019 solicitantii vor fi informati, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant in MySMIS 2014+ in termen de 5 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de depunere a contestației in sistemul informatic MySMIS 2014+”.

[21.03.2019] AM POCU publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/485/3/14/

 

     Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică lista finală a cererilor de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/485/3/14/ Operațiunea compozită 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 și 3.6 - Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural.

[13.03.2019] POCU: corrigendum la GS CS „Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri”

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului- Condiții Specifice „Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri”, aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 3, OS 4.12, 4.13&4.14.

[12.03.2019] AM POCU publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/468/4/9/Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii – „Sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal - etapa I”.

  

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/468/4/9/Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii – „Sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal - etapa I”.

sus

[28.02.2019] AM POCU publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/380/6/13/ - Sprijin pentru doctoranzi si cercetători post-doctorat.

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/380/6/13/ - Sprijin pentru doctoranzi si cercetători post-doctorat.

[28.02.2019] AM POCU publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/467/4/4/ Reducerea numărului de persoane aparţinănd grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice - Servicii sociale pentru victimele violenței domestice.

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/467/4/4/ Reducerea numărului de persoane aparţinănd grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice - Servicii sociale pentru victimele violenței domestice.

[27.02.2019] Anunţ privind ocupare a 14 posturi in afara organigramei

 

    Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Nord-Vest organizează concurs/examen in vederea ocupării a 14 posturi in afara organigramei, personal contractual (consilier IA), pe durată determinată, pănă la 31.12.2019, cu o perioadă de probă de 3 luni, conform prevederilor contractului de finanțare „Personal contractual in afara organigramei la OIR Nord Vest pentru implementarea POCU 2014-2020” ID 123662.

Erată

Intrebări şi răspunsuri

Formular de inscriere ( pdf; formular editabil rtf)

 

Rezultat selectie dosare

Rezultatele soluţionării contestaţiilor

Planificare interviu

Amanare concurs

Amanare concurs 2

Planificare interviu 2

Rezultat interviu

[27.02.2019] POCU: Intrebări și răspunsuri privind implementarea proiectelor in cadrul schemelor de ajutor de minimis Romănia Start-up Plus / Diaspora Start-up

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică un set de intrebări și răspunsuri pentru a sprijini beneficiarii care implementează proiecte in cadrul schemelor de ajutor de minimis Romănia Start-up Plus / Diaspora Start-up.

Aceste răspunsuri clarifică o serie de intrebări pe care Autoritatea de Management le-a identificat in dialogul cu beneficiarii ajutoarelor de minimis. Dacă aveți alte intrebări față de cele publicate, puteți contacta reprezentanții POCU prin intermediul platformei Helpdesk.

sus

[21.02.2019] POCU: cereri de finanţare aprobate, in cadrul apelului de proiecte POCU/465/4/4/ Program național de sprijin pentru victimele violenței domestice

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, in etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/465/4/4/ cu titlul Program național de sprijin pentru victimele violenței domestice. Incepănd cu data de 19.02.2019, solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant in MySMIS 2014+ in termen de 5 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de depunere a contestației in sistemul informatic MySMIS 2014+”.

[21.02.2019] POCU: lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/467/4/4/ Servicii sociale pentru victimele violenței domestice

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, in etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/467/4/4/ Reducerea numărului de persoane aparţinănd grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice - Servicii sociale pentru victimele violenței domestice.

Incepănd cu data de 19.02.2019, solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant in MySMIS 2014+ in termen de 5 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de depunere a contestației in sistemul informatic MySMIS 2014+”.

 

[07.02.2019] AM POCU publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, in etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelurile de proiecte POCU/481/5/1/ şi POCU/482/5/1/

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014–2020 publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, in etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelurile de proiecte :

POCU/481/5/1/ Reducerea numărului de comunități marginalizate (romă și non-romă) aflate in risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținănd minorității romă, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC – SPRIJIN PENTRU FUNCȚIONAREA GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ LA NIVELUL ORAȘELOR CU PESTE 20.000 LOCUITORI – etapa a III a, Regiunea mai dezvoltată, pentru etapa de evaluare tehnică și financiară.

POCU/482/5/1/ Reducerea numărului de comunități marginalizate (romă și non-romă) aflate in risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținănd minorității romă, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC – SPRIJIN PENTRU FUNCȚIONAREA GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ LA NIVELUL ORAȘELOR CU PESTE 20.000 LOCUITORI – etapa a III a, Regiuni mai putin dezvoltate, pentru etapa de evaluare tehnică și financiară.

Incepănd cu data de 06.02.2019, solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+ cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant in MySMIS 2014+ in termenul precizat in cadrul scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de depunere a contestației in sistemul informatic MySMIS 2014+”.

 sus

[22.01.2019] AM POCU: AM POCU publică listele cererilor de finanțare care au fost respinse in etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile de proiecte: POCU/436/4/4/ şi POCU/437/4/4/

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică listele cererilor de finanțare care au fost respinse in etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile de proiecte:

POCU/436/4/4/Reducerea numărului de persoane aparținand grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socioprofesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice in vederea integrării socio-profesionale - Regiuni mai puțin dezvoltate;

POCU/437/4/4/Reducerea numărului de persoane aparținand grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socioprofesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice in vederea integrării socio-profesionale – Regiunea dezvoltată Bucureşti - Ilfov.

Incepand cu data de 22.01.2019, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse in această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de către solicitant in sistemul MySMIS 2014+ in termenul precizat in cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de depunere a contestației in sistemul informatic MySMIS”.

[21.01.2019] AM POCU: corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Axa 7. Asistenţă tehnică”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică un corrigendum la Ghidul Solicitantului- Condiții Specifice „Axa 7 Asistenţă tehnică”, aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 7- Asistenţă Tehnică, Obiectivul specific 7.1. Imbunătățirea capacității AM și OI ale POCU de a gestiona și implementa in mod eficient și eficace programul operațional, Obiectivul specific 7.2. Imbunătățirea capacității beneficiarilor POCU de a implementa in mod eficient și eficace proiecte de tip FSE și Obiectivul specific 7.3. Creșterea gradului de informare a beneficiarilor și potențialilor beneficiari POCU privind activitățile care pot face obiectul FSE, valorizarea și implementarea de bune practici și inițiative in domeniul FSE.

Modificarea vizează revizuirea listei de cheltuieli eligibile.

[15.01.2019] AM POCU: corrigendum la Ghidul Solicitantului „Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică un corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural”, aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți, OS 3.1-3.6.

Modificarea vizează prelungirea perioadei de depunere a proiectului non-competitiv.

[15.01.2019] AM POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Program național de sprijin pentru victimele violenței domestice”

 

    Autoritatea de Management pentru POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului- Condiții Specifice „Program național de sprijin pentru victimele violenței domestice”, aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 4, OS 4.4.

Corrigendum-ul vizează prelungirea perioadei de depunere a proiectului non-competitiv.

[10.01.2019] AM POCU publică “Lista intermediară nr.4 a proiectelor respinse in etapa de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii” aferentă cererilor de finanţare depuse in cadrul apelului POCU/449/4/16/ Consolidarea capacităţii intreprinderilor de economie socială de a funcţiona intr-o manieră auto-sustenabilă – „Sprijin pentru infiinţarea de intreprinderi sociale”

 

    Avănd in vedere că procesul de evaluare aferent cererilor de finanţare depuse in cadrul apelului POCU/449/4/16/ Consolidarea capacităţii intreprinderilor de economie socială de a funcţiona intr-o manieră auto-sustenabilă – „Sprijin pentru infiinţarea de intreprinderi sociale” se realizează in mod continuu, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman publică “Lista intermediară nr.4 a proiectelor respinse in etapa de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii”.

Incepănd cu data de 08.01.2019, solicitanţii ale căror cereri de finanţare au fost respinse in această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformităţii administrative şi eligibilităţii şi grilele de evaluare..

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă.

Contestaţiile se vor depune de solicitant in sistemul MySMIS 2014+ in termenul precizat in cadrul notificării privind rezultatul verificării conformităţii administrative şi eligibilităţii, potrivit paşilor descrişi in documentul „Modalitatea de depunere a contestaţiei in sistemul informatic MySMIS”.

sus

[10.01.2019] AM POCU publică "Lista intermediară nr.2 a proiectelor admise in etapa tehnico-financiară " aferentă cererilor de finanţare depuse in cadrul apelului POCU/449/4/16/ Consolidarea capacităţii intreprinderilor de economie socială de a funcţiona intr-o manieră auto-sustenabilă - "Sprijin pentru infiinţarea de intreprinderi sociale"

 

    Avănd in vedere că procesul de evaluare aferent cererilor de finanţare depuse in cadrul apelului POCU/449/4/16/ Consolidarea capacităţii intreprinderilor de economie socială de a funcţiona intr-o manieră auto-sustenabilă - "Sprijin pentru infiinţarea de intreprinderi sociale" se realizează in mod continuu, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman publică "Lista intermediară nr.2 a proiectelor admise in etapa tehnico-financiară".

Incepănd cu data de 08.01.2019, solicitantul a cărui cerere de finanţare a fost admisă in această etapă va primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, "Notificare privind rezultatul evaluării tehnice şi financiare şi grilele de evaluare".

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă.

Contestaţiile se vor depune de solicitant in sistemul MySMIS 2014+ in termenul precizat in cadrul notificării privind rezultatul evaluării tehnice şi financiare, potrivit paşilor descrişi in documentul "Modalitatea de depunere a contestaţiei in sistemul informatic MySMIS".

[08.01.2019] AM POCU: corrigendum „Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică un corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural”, aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți, Obiectivele specifice 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6.

Modificarea vizează actualizarea condițiilor de finanțare in conformitate cu legislația in vigoare.

[04.01.2019] AM POCU lansează apelul de proiecte „Sistem Multinivelar de Calificări pentru Invățămăntul Superior”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul non-competitiv „Sistem Multinivelar de Calificări pentru Invățămăntul Superior”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 „Educație și competențe”, Obiectivul specific 6.8 „Implementarea de măsuri sistemice in invățămăntul terțiar universitar și non-universitar organizat in cadrul instituțiilor de invățămănt superior acreditate pentru a facilita adaptarea la cerințele pieței muncii”.

Tipurile de activități care vor fi finanțate in contextul acestui apel de proiecte vizează imbunătățirea mecanismelor de management universitar, astfel incăt să promoveze calitatea, inclusiv prin multicalificarea pe baza anticipării competențelor solicitate de angajatori și a conținutului inovator.

Alocarea bugetară POCU pentru apelul non-competitiv este de 5.250.000 euro (Contribuția UE + Contribuția RO).

    sus

Anunţuri 2018      Anunţuri 2017      Anunţuri 2016      Anunţuri 2015      Anunţuri 2014